Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met de algemene voorwaarden!

Afspraken

1. De afspraak is pas gemaakt wanneer u om een behandeling heeft gevraagd en ik heb aangegeven deze te zullen uitvoeren.
2. Voor elke behandeling wordt u geïnformeerd over de dan geldende prijs.
3. U heeft het recht om tot 24 uur van te voren een afspraak te wijzigen of te annuleren.
Afspraken die binnen 24 uur worden gewijzigd of geannuleerd worden bij u in rekening gebracht, dit bedraagt 50% van de gemaakte behandeling.
4. Toch binnen 24 uur afgezegd? U moet dan een aanbetaling doen van 50% voor de nieuwe afspraak, deze wordt dan verrekend bij de afspraak.
Let op: deze 50% staat los van de annuleringskosten van punt 3.
5. In het geval dat u wegens overmacht verhinderd bent om de afspraak na te komen, worden er geen kosten in rekening gebracht.
6. U dient op tijd te zijn voor uw afspraak. Bij 10 minuten te laat vervalt uw afspraak.
Dit is omdat ik tijd voor u en andere klanten tijd vrij maak. Ik laat een volgende klant niet wachten omdat u te laat bent.
7. Ik behandel géén kinderen. Minimum leeftijd voor een behandeling is 16 jaar, en voor kunstnagels 18 jaar.
8. Ik behoud het recht om u te weigeren als klant.

Klantgegevens

1. Klantgegevens worden bewaard tot maximaal 1 jaar na uw laatste afspraak.
Hierna worden de gegevens vernietigd en zult u opnieuw het formulier moeten invullen indien u een nieuwe afspraak wenst te maken.
2. Uw persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt.
3. Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met het gebruik van uw nagel foto’s op mijn social media.
4. Uw e-mail adres en telefoonnummer heb ik nodig voor het verzenden van bevestigingen en herinneringen van de afspraken.
Deze worden via de boekingsapp ‘Fresha’ verstuurd.
5. Maximaal 4 keer per jaar krijgt u een nieuwsbrief zolang u een actieve klant bent (laatste afspraak max 3 maand geleden).
In deze nieuwsbrief stuur ik u belangrijke informatie, bijv. een prijswijziging of gewijzigde openingstijden.

Mijn verplichtingen

1. U krijgt de behandeling die is afgesproken, deze moet worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en deugdelijke materialen en middelen.
2. De behandeling en de in redelijkheid te verwachten resultaten wordt u uitgelegd, evenals de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling.

Uw verplichtingen

1. U dient mij vóór de behandeling op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
2. U heeft de plicht alle door mij gevraagde en noodzakelijke informatie te geven die ik voor een goede uitvoering van de behandeling nodig ben.

Betaling

1. Alle betalingen dienen contant of via een betaalverzoek (tikkie) te worden voldaan.
2. Ik neem geen bankbiljetten van €100,- €200,- en €500,- aan.
3. Kortings- en cadeaubonnen zijn niet samen in te leveren.
4. Per behandeling mag slechts 1 cadeaubon tegelijk worden ingeleverd.

Aansprakelijkheid

1. Ik ben aansprakelijk voor schade die het gevolg is van mijn tekortkomingen.
2. Ik ben niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie
zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
3. Wanneer u uw nagels niet met zorg behandeld vervalt uw garantie.
4. U heeft 1 week garantie op de gezette nagels, deze vervallen bij het volgende:
* Wanneer uw nagels zijn behandeld door derden.
* Verkeerd gebruik door uzelf. Uw nagels zijn sieraden, behandel ze niet als gereedschap.
* Het plaatsen van product, tegen mijn advies in, op beschadigde nagels.

Klachten

1. Heeft u een klacht? Gelieve deze dan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan mij te melden.
Te lang wachten met de klacht kan nadelige gevolgen hebben voor uw bewijspositie.
2. Ik dien klachten voldoende te onderzoeken. Eventuele tekortkomingen zal ik zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn,
tenzij in verband met de omstandigheden het in redelijkheid niet mogelijk is.

Wanneer wordt er niet gemasseerd

1. Als u koorts heeft.
2. Bij open wonden.
3. Ontstekingen aan de huid.
4. Trombosebenen.
5. Bij overmatig acne, hiervoor kunt u beter eerst naar een dermatoloog gaan.
6. Vrouwen die in de 1ste 3 maanden van hun zwangerschap zitten.
Ook in de laatste 14 dagen mag u niet gemasseerd worden. (gezichtsmassage kan wel)

Bij systeemziektes als:

1. Hart- en vaatproblemen
2. Longziektes zoals astma en bronchitis
3. Immuunziektes zoals HIV of hepatitis
4. Huidaandoeningen
5. Kanker
Vraag dan altijd eerst schriftelijke toestemming van uw (huis)arts.

Wanneer kan er geen nagelbehandeling plaatsvinden

1. Schimmelinfecties aan huid/tenen/nagels
2. Open wonden en huidbeschadigingen
3. Nat eczeem
4. Infectieziekten in het algemeen
5. Koorts
6. Plaatselijke ontstekingen
7. Steenpuisten

Laatste update: 3-1-2019